Echipa

Director

Oana-Ramona ILOVAN

Conf. univ. dr. hab., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie Regională şi Planificare Teritorială

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Strategii de dezvoltare teritorială; Metode de cercetare calitativă; Identitatea teritorială și rolul acesteia în dezvoltare; Peisaje culturale; Reprezentări ale identității și dezvoltării teritoriale

E-mail: oana.ilovan@ubbcluj.ro, ilovanoana@yahoo.com

Curriculum vitae

Director adjunct

Viorel GLIGOR

Șef lucrări dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie Regională şi Planificare Teritorială

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Peisaj și patrimoniu identitar; Geomorfologie aplicată în planificarea teritoriului; Reconversie teritorială și reintegrare spaţial-funcţională; GIS aplicat în amenajarea teritoriului și urbanism; Regenerare peisagistică și reabilitare funcțională urbană

E-mail: viorel.gligor@ubbcluj.ro

Curriculum vitae

Secretar științific

Claudia Septimia SABĂU

Documentarist, dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Direcția Patrimoniu Cultural Universitar, Muzeul de Istorie al Universității

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Construcții mentale ale teritoriului; Istoria frontierei militare transilvănene (secolele XVIII-XIX); Identitate teritorială și mentalități colective; Identitate teritorială versus identitate imaginară; Granițe și identități în istoriografia românească

E-mail: claudia.sabau@ubbcluj.ro

Curriculum vitae

Secretar științific

Ion Horaţiu PAVEL

Șef lucrări dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie Regională şi Planificare Teritorială

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Identități regionale; Dezvoltare regională; Planificare teritorială; Planificare turistică; Cadastru

 E-mail: ion.pavel@ubbcluj.ro

Curriculum vitae

Responsabil cu evenimentele ştiinţifice

Alina-Ioana BRANDA

Conferențiar universitar, dr. habil., Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene, Departamentul de Studii Europene și Guvernanță

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Antropologie culturală/socială; Studii Culturale; Antropologia Europei (Pluralism cultural, Culturi și comunități din Sud-Estul Europei, Multiculturalism; Etnicitate- Relaţiile interetnice (zonă de interes: Transilvania); Comunităţile evreieşti din Transilvania

E-mail: alinabranda@gmail.com, alinabranda@yahoo.com

Curriculum vitae

Responsabil cu evenimentele ştiinţifice

Marius George OPREA

Șef lucrări dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie Umană și Turism

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Geografia Turismului în România; Managementul destinației turistice; Dezvoltarea turismului local și regional; Turismul și transporturile; Forme și tipuri de turism practicabile în regiunile României; Amenajare turistică

E-mail: marius.oprea@ubbcluj.ro

Curriculum vitae

Responsabil cu activităţile de formare

Cristian Nicolae BOŢAN

Conf. univ. dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie Regională şi Planificare Teritorială

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Geografie Regională; Dezvoltare regională; Identităţi regionale; Regiuni anizotrope

E-mail: cristian.botan@ubbcluj.ro

Curriculum vitae

Responsabil cu activităţile de formare

Silviu-Florin FONOGEA

Șef lucrări dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie Regională şi Planificare Teritorială

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Utilizarea sistemelor informatice geografice şi prelucrarea imaginilor satelitare în analiza şi interpretarea complexă a sistemelor teritoriale

E-mail: silviu.fonogea@ubbcluj.ro

Curriculum vitae

Bianca Sorina RĂCĂŞAN

Asistent univ. dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie Umană şi Turism

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Geografia generală a turismului; Prospectare turistică; Turism rural; Conceperea şi comercializarea produselor turistice; Valorificarea turistică a potenţialului atractiv al unui teritoriu; Prospectarea geografico-turistică a mediului natural şi cultural; Promovarea patrimoniului turistic rural prin prisma elementelor de identitate şi autenticitate; Dezvoltarea produselor turistice în acord cu specificul teritorial al unei destinaţii

E-mail: bianca.racasan@ubbcluj.ro, bianca_racasan@yahoo.com

Curriculum vitae

Valeria CHELARU

Cercetător postdoctoral, dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Şcoala Doctorală Istorie. Civilizaţie. Cultură

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Conflictele înghețate din Caucaz; Legitimitatea post-imperială a Rusiei; Identități politice și etnice; Identități alternative; Relații internaționale

E-mail: valeria.a.chelaru@gmail.com

Curriculum vitae

Ioana Alexandra CIUPE

Dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Analiza spațială a rolului turismului de tip ‘second home’ în conturarea identității teritoriale în regiunile muntoase și zonele rurale periferice cu funcții recreative; Planificarea durabilă și integrată a turismului de tip ‘second home’ în regiunile muntoase și zonele rurale periferice

E-mail: alexandra.ciupe@yahoo.com

Curriculum vitae

Alexandra-Maria COLCER

Doctorandă, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, Școala Doctorală de Geografie

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Geografia politică și geopolitică, în special modul în care comunitățile locale sau regionale interferează cu acțiunea actorilor la nivel național și macroregional

E-mail: colcer_alexandra@yahoo.com

Curriculum vitae

Andreea COSTEA

Dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Identitate teritorială; Geomorfologie aplicată; Analiză spațială; Dezvoltare regională

E-mail: andreeeacostea@yahoo.com

Curriculum vitae

George Mihai RUS

Doctorand, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, Școala Doctorală de Geografie

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Cercetare operaţională interdisciplinară bazată pe metode şi tehnici de analiză integrată a componentelor teritoriale; Inventarierea complexă a sistemelor teritoriale în vederea realizării diagnozelor prospective şi a fundamentării proceselor de dezvoltare durabilă

E-mail: rusgeorgemihai@yahoo.com

Curriculum vitae

Membri afiliați

 

Alexandru BĂNICĂ

 

Lect. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, CS III, Academia Română – Filiala Iași, Colectivul de Geografie

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Studii de reziliență – păstrarea identității în perioade de schimbare; Calitatea mediului și identitatea teritorială; Dezvoltarea durabilă a teritoriilor; Riscuri naturale și umane – impactul asupra teritoriilor vulnerabile

E-mail: alexandru.banica@uaic.ro

Curriculum vitae

Andreea-Loreta CERCLEUX

 

Conf. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie şi Centrul interdisciplinar de cercetări avansate asupra dinamicii teritoriale (CICADIT)

Profil Google Scholar

Aria de cercetare:  Dezindustrializare și terțiarizare; Patrimoniu construit și identitate teritorială; Conservarea și promovarea valorilor identitare locale; Regenerare urbană; Reconversii funcţional-economice; Industrii creative; Inovații sociale; Disparități teritoriale

E-mail: loreta.cercleux@geo.unibuc.ro

Curriculum vitae

Maria Eliza DULAMĂ

 

Profesor universitar asociat, dr., Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Didactica Științelor Exacte

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Metode de cercetare calitativă; Geografie Regională; Dezvoltare Regională; Planificare teritorială; Disparități teritoriale; Peisaj și identități teritoriale; Reprezentări teritoriale; Psihologie environmentală; Educație pentru dezvoltare sustenabilă

E-mail: elizadulama@gmail.com

Curriculum vitae

Ioana HAPCA

 

Dr., Oficiul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Geografie Umană; Identitate teritorială; Mentalităţi colective; Minoritatea germană; Dezvoltare locală

E-mail: ioana.scridon@ubbcluj.ro

Curriculum vitae

Marinela ISTRATE

 

Lector univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Geografie şi Geologie, Departamentul de Geografie

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Dezvoltare comunitară (rurală și urbană); Politici publice; Gestionarea durabilă a resurselor naturale și umane; Reabilitare funcțională urbană

E-mail: istrate.marinela@uaic.ro, marinelaistrate75@yahoo.com

Curriculum vitae

Ioan Sebastian JUCU

 

Lector univ. dr., Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Departamentul de Geografie

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Geografie Regională; Studii de geografie urbană; Rurală şi regională; Turism cultural şi turism muzical; Studii de geografie culturală şi identitate regională

E-mail: ioan.jucu@e-uvt.ro

Curriculum vitae

Florentina-Cristina MERCIU

 

CS II, Dr., Cercetător asociat, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, Centrul interdisciplinar de cercetări avansate asupra dinamicii teritoriale (CICADIT)

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Evaluarea patrimoniului identitar și gestionarea durabilă a resurselor; Păstrarea și promovarea valorilor identității locale și dezvoltarea regională; Reprezentarea identității și dezvoltării teritoriale: discursuri, imagini, practici

E-mail: cristina.merciu@geo.unibuc.ro, krysten1009@yahoo.com

Curriculum vitae

Paul MUTICĂ

 

Conf. univ. dr., Arhitect, Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, Departamentul de Arhitectură

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Arhitectură și identitate teritorială; Antropologie urbană și planificare urbană participativă; Arhitectura vernaculară ca sursă a arhitecturii ecologice; Regulile naturii în compoziția arhitecturală; Tehnologie în arhitectură și design

E-mail: Paul.Mutica@arch.utcluj.ro, paulmutica@yahoo.com

Curriculum vitae

Cristina-Georgiana VOICU

 

Bursier postdoctoral, Academia Română, Filiala Iaşi

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Identități teritoriale și mentalitate colectivă; Identitate de gen; Limite culturale; Peisaje culturale; Comunicare interculturală; Teritorialitate virtuală

E-mail: voicucristina2004@yahoo.fr

Curriculum vitae

Alina TODERAȘ

 

Doctorandă, Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, București, Școala Doctorală „Ingineria sistemelor de apărare și securitate”

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Hazarde și riscuri naturale; Infrastructuri critice; GEOINT; Radar SAR; Dezvoltare teritorială; Analiză spațială

E-mail: alinatoderas1@gmail.com

Curriculum vitae

Adrian-Daniel MUNTEAN

 

Doctorand, Universitatea de Vest, Timişoara

Profil Google Scholar

Aria de cercetare: Conservarea / promovarea valorilor identității locale și dezvoltarea regională; Identitate teritorială și dezvoltare comunitară (rurală și urbană); Reconversie teritorială și reintegrare spațial-funcțională

E-mail: adriand.muntean@gmail.com

Curriculum vitae

Andrei-Cătălin BRISC

 

Masterand, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie

Profil Google Scholar

Research interests: Politici de dezvoltare regională; Identitate teritorială locală-regională-naţională; Urbanism şi dezvoltare urbană

E-mail: andrei.brisc01@gmail.com

Curriculum vitae

Consiliul Consultativ Internațional

 

 

Conf. univ. dr. Tiziana BANINI,  Departamentul de Literatură şi Culturi Moderne, Universitatea Sapienza, Roma, Italia

Prof. univ. dr. Iwona MARKUSZEWSKA, Institutul de Geografie Fizică şi Planificare Environmentală, Universitatea „Adam Mickiewicz”, Poznań, Polonia

Prof. univ. dr. Sorin MITU, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, România

Conf. univ. dr. Anna Maria COLAVITTI, Departamentul de Inginerie Civilă şi Environmentală şi Arhitectură, Universitatea Cagliari, Italia

Prof. univ. dr. Péter BAGOLY-SIMÓ, Institutul de Geografie, Humboldt-Universität zu Berlin, Germania

Conf. univ./CSI dr. ecol., dr geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR, Director, Şcoala Doctorală de Urbanism, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, România

Consiliul Instituțional, Universitatea Babeș-Bolyai

 

Conf. univ. dr. Titus-Cristian MAN, Decan, Facultatea de Geografie

Conf. univ. dr. Vasile ZOTIC, Prodecan, Facultatea de Geografie

Conf. univ. dr. Mircea ALEXE, Prodecan, Facultatea de Geografie

Conf. univ. dr. Horea POENAR, Director al Consiliului Socio-Cultural al UBB (coordonator al activităților socio-culturale)

Conf. univ. dr. KÁDÁR Magor Elek, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Vicepreședintele Senatului Universității

Lector univ. dr. Christian SCHUSTER, Facultatea de Studii Europene, Vicepreședintele Senatului Universității

Cercetător ştiinţific II dr. Ana-Maria STAN, Muzeul de Istorie al Universităţii Babeș-Bolyai

Şef lucrări dr. HORVATH Csaba, Facultatea de Geografie

Dr. MAROȘI Zoltan, Centrul de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism, Facultatea de Geografie

Lector univ. dr. Şerban VĂETIŞI, Facultatea de Studii Europene 

Consiliul Consultativ Comunitar

 

Arh. dr. Adriana MĂGERUŞAN, Proiectul Someş Delivery, Cluj-Napoca

Dr. Laura PANAIT, Colectiv A, Cluj-Napoca

Arh. dr. Silviu MEDEŞAN, colaborator Colectiv A, Cluj-Napoca

Helga THIES, Asociaţia La Pătrat şi ArtCrawl, Cluj-Napoca

Membrii consiliilor au fost de acord să realizeze activitatea de consiliere ca voluntari. Astfel, nu există subordonare între membrii centrului de cercetare şi membrii consiliilor.