Projects, grants

Our research centre is part of the RESTORY project

RECUPERAREA POVEȘTILOR DIN TRECUT PENTRU UN VIITOR SUSTENABIL – UN PROIECT „ORIZONT EUROPA”, COORDONAT DE UBB ȘI IMPLEMENTAT ÎN 12 ȚĂRI EUROPENE

Cercetători și experți în dezvoltare comunitară din 12 țări europene, coordonați de Universitatea Babeș-Bolyai, analizează strategii de gestionare a resurselor din ultimii 800 de ani din comunități rurale și urbane pentru a oferi generațiilor de azi exemple puternice de dezvoltare durabilă. Toate activitățile se vor desfășura timp de trei ani în cadrul unui proiect de cercetare finanțat de Comisia Europeană prin programul „Orizont Europa” cu 3 milioane de euro.

Proiectul „RESTORY – Recovering Past Stories for the Future: A Synergistic Approach to Textual and Oral Heritage of Small Communities” („Recuperarea pentru viitor a poveștilor din trecut: o abordare sinergică a moștenirii textuale și orale a comunităților mici”) demarează la începutul anului 2024 și aduce împreună 20 de parteneri – universități, instituții publice, companii și ONG-uri – din 12 țări europene. RESTORY este primul proiect de tip „Cercetare și Inovare”, privind moștenirea culturală, câștigat de către o instituție academică din România, precum și cea dintâi investigație de acest tip coordonată de către UBB în cadrul Programului „Orizont Europa”.

Nucleul proiectului este alcătuit dintr-o serie de studii de caz inspirate de experiența istorică a comunităților populate de sașii transilvăneni, cei care pe teritoriul României au întemeiat în Evul Mediu așezări prospere, privite și azi cu admirație. Acest model de practici eficiente în managementul durabil al resurselor materiale și umane a pus un accent deosebit pe educație școlară la nivel local, pe procese naturale de economie circulară și pe strategii de comunicare afectivă în relație cu spațiul locuit.

Asemenea deprinderi societale încetățenite devreme și dezvoltate împreună cu românii, maghiarii și romii care locuiau sau locuiesc în aceleași așezări – povești regăsite tocmai în relatările de acum sau în înscrisurile acestor comunități, texte aflate în arhive și biblioteci prea puțin cercetate – stabilesc un remarcabil vocabular simbolic al patrimoniului cultural local și al identității teritoriale. Aria prioritară de investigație va viza inițial un context urban, Sighișoara (jud. Mureș), și unul rural, Jelna (jud. Bistrița-Năsăud). Acestora li se vor putea adăuga pe parcursul derulării activităților și alte așezări cu profil istoric similar, precum orașul Sebeș (jud. Alba), sau sate, cum ar fi Brateiu, Buzd (ambele în jud. Sibiu) sau Cincu (jud. Brașov).

Vor fi întreprinse ulterior zece acțiuni paralele de cercetare în Estonia, Finlanda, Franța, Irlanda, Islanda, Italia, Polonia, Portugalia și Ucraina, toate încercând să valideze relevanța și valabilitatea generală a tradițiilor medievale, moderne și recente din Transilvania, respectiv surprinderea strategiilor dezvoltate în urmărirea unei mai bune gestionări a resurselor limitate, îndeosebi în perioade extinse de criză.

„Punctul focal al studiilor de caz va fi comportamentul colectiv coerent al organismelor comunitare  responsabil gestionate, reliefând metamorfoza mesajelor culturale, un aspect esențial evidențiat îndeosebi prin intermediul practicilor de reciclare”, subliniază coordonatorul proiectului, Adinel C. Dincă, conf. dr. habil., cadru didactic la Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei a Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul UBB.

Dr. Dincă va îndruma, alături de colegi din UBB, o amplă echipă internațională din mediul academic, istorici în primul rând, dar și geografi, filologi, arhitecți, sociologi, informaticieni, etc., împreună cu specialiști în facilitare comunitară, comunicare și marketing teritorial. Întregul grup de experți își propune să acorde o atenție crescută moștenirii culturale textuale și orale create de locuitorii așezărilor mici și mijlocii, localități aflate multă vreme – din perspectiva interesului acordat de mediile de cercetare – în umbra marilor monumente și contexte istorice de importanță națională sau transfrontalieră.

În final, acest efort de cercetare pentru a recupera soluții de maximizare a resurselor de-a lungul unei perioade lungi de timp, implementate intuitiv de comunitățile mici, va permite transferul de cunoaștere dinspre mediul academic către instituțiile locale de păstrare a memoriei, cum ar fi muzee, arhive ori biblioteci, astfel încât și cetățenii de azi să contribuie activ și afectiv la dezvoltarea durabilă a patrimoniului moștenit.

Prin urmare, proiectul RESTORY vizează deopotrivă grupuri de utilizatori instituționali și vizitatori ai obiectivelor culturale prin includerea acestora în activități de consultanță cu referire la gestionarea artefactelor istorice, precum și prin campanii educaționale ori prin sesiuni de formare pentru generarea de noi competențe și locuri de muncă în economia patrimoniului cultural. Un alt element important este asistența acordată instituțiilor muzeale în implementarea politicilor de acces deschis și accesarea de finanțări.

Detalii tehnice despre proiect

Proiectul „RESTORY – Recovering Past Stories for the Future: A Synergistic Approach to Textual and Oral Heritage of Small Communities” (nr. contract 101132781) va fi implementat în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2026 de către Universitatea Babeș-Bolyai, în calitate de coordonator al unui consorțiu format din 20 parteneri – entități academice, instituții publice și muzeale, firme și organizații non-guvernamentale.

Finanțarea în valoare de 3.000.000 de euro a fost acordată în urma unei acerbe competiții de proiecte desfășurate sub egida programului „Orizont Europa” al Comisiei Europene, mai exact în cadrul apelului „Prefacerile moștenirii culturale – întâmpinând schimbarea cu încredere” (HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-04: Cultural heritage in transformation – facing change with confidence). Acest mecanism de finanțare vizează – prin intermediul unor instrumente inovative de investigație științifică și prin strategii dinamice de comunicare – exploatarea inepuizabilului filon al tradițiilor culturale europene și integrarea cunoștințelor astfel acumulate în configurarea unor strategii durabile și politici publice eficiente de gestionare a provocărilor cu care se confruntă societatea actuală.

Consorțiul RESTORY reunește 20 organizații din 12 țări:

 1. Universitatea Babeș-Bolyai, România
 2. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România
 3. Primăria Sighișoara, România
 4. Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, România
 5. School for Creative Acts, România
 6. 23 Film Studio & Media, România
 7. Università degli Studi di Roma „La Sapienza”, Italia
 8. Università degli Studi di Cagliari, Italia
 9. Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative, Italia
 10. Université Libre de Bruxelles, Belgia
 11. Maison du Patrimoine Médiéval Mosan, Belgia
 12. Centre National de la Recherche Scientifique, Franța
 13. Háskóli Íslands, Islanda
 14. Universidade de Coimbra, Portugalia
 15. Helsingin Yliopisto, Finlanda
 16. Tartu Ülikool, Estonia
 17. Atlantic Technological University, Irlanda
 18. Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polonia
 19. Asset Technology, Grecia
 20. Bukovinian State Medical University, Ucraina.                                                                                                           https://news.ubbcluj.ro/recuperarea-povestilor-din-trecut-pentru-un-viitor-sustenabil-un-proiect-orizont-europa-coordonat-de-ubb-si-implementat-in-12-tari-europene/