Despre noi

Misiunea

Centrul, afiliat la Facultatea de Geografie a Universităţii Babeş-Bolyai, are drept misiune crearea și implementarea unor programe specifice de cercetare axate pe valorizarea în sistem inter- și multidisciplinar a identităţilor teritoriale, în scopul dezvoltării. Această valorizare va fi realizată, prin analiza dinamicii structurilor identitare, cu mare relevanță strategică pentru dezvoltare la diverse niveluri (local, regional, național, internațional), și prin aplicații largi în procesul de reintegrare spațial-funcțională și de regenerare a arealelor locuite.

Obiective

Principalele obiective ale Centrului de Cercetare pentru Identități Teritoriale și Dezvoltare (ITD) sunt:

a) Investigarea structurilor și relațiilor de sinteză teritorială care definesc elementele identitare de brand;

b) Realizarea de programe de cercetare operaţională interdisciplinară bazată pe metode şi tehnici de analiză integrată a componentelor teritoriale;

c) Dezvoltarea capacităţii proprii de identificare și atragere a surselor naţionale/internaţionale de finanţare şi valorificare a colaborărilor cu alte instituţii de profil şi autorităţi publice locale;

d) Inventarierea complexă a sistemelor teritoriale în vederea realizării diagnozelor prospective şi a fundamentării proceselor de dezvoltare durabilă;

e) Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate în echipe multidisciplinare de care vor beneficia studenţi, cadre didactice, cercetători, autorităţi publice locale, regionale şi naţionale;

f) Dezvoltarea permanentă a potenţialului de cercetare academică al grupului şi armonizarea temelor abordate cu cercetarea actuală bazată pe principii moderne de analiză;

g) Organizarea de cursuri de specializare, training-uri interactive, programe de internship și oferirea consultanță/ expertiză în domenii diverse (geografie, sociologie, antropologie, arhitectură, istorie, economie, științe administrative, amenajarea teritoriului, planificare urbană, turism, dezvoltare turistică etc.);

h) Organizarea de manifestări ştiinţifice în vederea catalizării colaborărilor interdisciplinare și a promovării activităţii de cercetare din cadrul centrului;

i) Diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare prin mijloace specifice: conferinţe/simpozioane/workshopuri, volume ale conferințelor, cărți în edituri consacrate, reviste de specialitate (ISI, indexate în BDI sau B+) din țară și străinătate etc.

Direcții de cercetare

Programul de cercetare derulat în cadrul Centrului de Cercetare pentru Identități Teritoriale și Dezvoltare (ITD) vizează următoarele direcții principale:

a) Identitatea teritorială și dezvoltarea comunitară (rurală și urbană);

b) Identitatea teritorială și dezvoltarea locală;

c) Identitatea teritorială și planificarea spațială;

d) Identitatea teritorială și politicile publice;

e) Identitatea teritorială și mentalitățile colective;

f) Identitatea teritorială versus imaginarul identitar;

g) Regenerarea peisagistică și reabilitarea funcțională urbană;

h) Evaluarea patrimoniului identitar și gestionarea responsabilă a resurselor;

i) Conservarea/promovarea valorilor identitare locale și dezvoltarea regională;

j) Elaborarea modelelor de analiză interdisciplinară pentru studiul identităților teritoriale;

k) Arhitectura creativă și identitatea spațiilor publice urbane;

l) Dezvoltarea turistică prin cercetarea identității de brand;

m) Reconversia teritorială și reintegrarea spaţial – funcţională;

n) Identitatea teritorială și fenomenele anomice;

o) Reprezentările identităţii teritoriale şi dezvoltării: discursuri, imagini, practici;

p) Valorificarea identităţii de gen în restructurarea frontierelor culturale şi a peisajelor culturale;

r) Comunicarea interculturală şi spaţiul personal (psihologia ambientală) la interfaţa dintre teritorialitate şi identitate;

s) Reprezentarea mecanismului de e-identitate în teritorialitatea virtuală;

t) Metodologia cercetării pentru studiul identităţii teritoriale.

Cum poţi face parte din echipă (cerere de adeziune)